Elliot Dalga Teorisi Nedir?

İsmini Ralph Nelson Elliot’tan alan Elliot Dalga Teorisi, en sık kullanılan ve piyasada en çok kabul gören teknik analiz metotlarından bir tanesidir. Dalga teorisi, Nelson Elliot’un kitle hareketlerinin yinelenen dalga formasyonlarını inceleme yoluyla tahminde bulunmasından süregelen bir teoridir ve 1930’lu yıllarda ortaya atılmıştır. Ralph Nelson Elliot, evreni oluşturan bütün sistemlerde olduğu gibi, finansal piyasalardaki hareketlerin de doğal yasalarla aynı doğrultuda ve belli bir sınır çerçevesinde hareket ettiği fikrini edinmiş ve yaptığı araştırmalara göre Elliot analizi sistemini geliştirmiştir. Elliot Dalga Prensibi, insan duygularıyla kitle psikolojisinin ve toplumsal olayların sebebiyet verdiği birtakım etkenlerin, finansal piyasa fiyatlamalarına etki ettiği ve fiyatlamaların benzer döngüler halinde yinelenmesine neden olduğu iddiası üzerine kurulmuştur. Elliot dalga teorisine göre piyasadaki hareketlerin ne olursa olsun belli bir nedenle gerçekleşmekte olduğu ve oluşan gelişimin kendisinden sonraki değişimlere etki edebilecek önemli birtakım verileri oluşturduğu kabul edilmektedir. Yatırımcının her aldığı işlem kararında bir önceki ve mevcut işlemlerden etkilenir. Bunun sonucunda işlem de bir sonraki hareketi teşvik eder. Piyasada yaşanan gelişmeler belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir formasyon oluşturmaktadır. Bu çeşit formasyonların zaman içerisinde yinelenebilme özelliği gelecekte oluşacak farklılıkları daha önceden öngörme fırsatı tanır. Piyasada yaşanan değişimler her zaman aynı yönde olmasa; gelişimler devamlı olarak bir ritmi takip etmese de, fiyat değişimleri net bir yapısal düzeni daima korur. Bu nedenle ‘dalga düzeni’ içerisinde olduğu söylenir. Dalgalar, belirli bir yöne sahip hareket formasyonlarıdır. Elliot prensibinde, itkiler 5 düşük dereceli dalga, düzeltmeler ise 3 düşük dereceli dalga içerir. Elliot teorisinde dalgalar fraktal yapıda olup, altta yatan desen sabittir. 5+3 dalgaları, tam bir döngüyü tanımlamaktadır. Sona eren diyagonal, uzayan yassı, zigzag düzeltmeleri ile üçgenler gibi değişik desenler oluşturabilmekteler. Grafik üstünde değişik dalga derecelerini görsel bir biçimde tanımlamaya olanak veren 5 akıllı çizim aracı ile 15 değişik tipte dalga tespiti yapılabilir. Elliot dalgaları ile analiz yapmanın anahtarı, Elliot dalgalarının yönerge ve kuralara göre doğru bir şekilde sayılmalarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.